Cast | Info | Songs | Watch | Blog

< <


Mayan juoni

Esittää: Maya, Kouga 1, Kouga 2

KAIKKI
Kuulitteko?
Kuulitteko?
Kuulitteko?

MAYA
Olisiko Iga pyytänyt apua

KOUGA 1
Luuletteko?

KOUGA 2
Luuletteko?

MAYA
Luuletteko?
Että hyödyks kääntää voisi tän

MAYA
Mielessäni kierossa nyt aatos jo on
Ovelin juonista ovelista
Arvaatteko?

KOUGA 1
Arvaammeko?

KOUGA 2
Arvaammeko?

MAYA
Nyt naamat peruslukemille
Väittäkäämme, että oomme
Igan Akamen väkeä
ja usutamme nuo Igan piskein

KAIKKI
kimppuun!

|

Maya's Scheme

Performed by: Maya, Kouga 1, Kouga 2

ALL THREE
Did you hear that?
Did you hear that?
Did you hear that?
MAYA
Could it be that Iga has sent for help?

KOUGA 1
Do you think?
KOUGA 2
Do you think?
MAYA
Do you think,
That this could be turned to our advantage?

MAYA
In my mind,
twisted and crooked,
there’s an idea
The most cunning of all cunning schemes

Can you guess?
KOUGA 1
Can we guess?
KOUGA 2
Can we guess?

MAYA
Now put on your poker-faces
Let us claim that we are
Indeed Iga’s Akame's henchmen and
We’ll make these guys attack those Iga mutts!

|

魔矢の構想

歌: 魔矢, 甲賀犬 1, 甲賀犬 2

みんな:
聞いたか?
聞いたか?
聞いたか?
魔矢:
まさか伊賀は伊賀を頼んだかしら?

甲賀犬1:
思ってるのか?
甲賀犬2:
思ってるのか?
魔矢:
思ってるのか?
もしかしてこれはおれらの効用になるだと?

魔矢:
おれの悪どい
頭の中に
考えがある
奸黠な構想の一番奸黠

判ってるのか?
甲賀犬1:
判ってるのか?
甲賀犬2:
判ってるのか?
魔矢:
能面のような顔をして
伊賀の赤目の乾児だと言って、
あいつらを伊賀の駄犬攻めてさせよう!